pursuit race

04-04-2014
Maharashtra State Highway 21, Umbarde M, Maharashtra 422208, India
Race Result List
Bib No. Name Time Taken Sport Rank
0 sahil chopra 00:00:03:0 Ice Skate 1
0 sanju shekhawat 00:00:03:0 Ice Skate 2
0 vinita shah 00:00:04:0 Ice Skate 3
0 sheeba mathew 00:00:04:0 Ice Skate 4